Final Sınavı Hakkında

BIL-506 e-Devlet ve e-Dönüşüm dersinin final sınavı 10 Haziran 2015 Çarşamba günü saat 18:00‘de, dersin yapıldığı sınıfta gerçekleştirilecektir.

Reklamlar
Genel içinde yayınlandı | Yorum bırakın

Ödev Teslim Tarihleri Hakkında

12 Mayıs 2015 tarihinde gerçekleştirilen derste bildirildiği üzere, BIL-506 dersine ait ödevlerin son teslim tarihi 21 Mayıs 2015 Perşembe saat 21:00 olacak şekilde bir hafta uzatılmıştır. Belirtilen zamandan sonra gönderilen ödevler değerlendirmeye alınmayacaktır.

Genel içinde yayınlandı | Yorum bırakın

Eksik Sunumlar Hakkında Duyuru

Bildirilen tarihte sunum yapamayanlar 12.05.2015 tarihinde bu sunumlarını gerçekleştirebileceklerdir.

Genel içinde yayınlandı | Yorum bırakın

Sunum Dağılım Tablosu

BIL506 Dersinde bu dönem yapılan sunumlar ve tarihleri aşağıda gösterilmektedir. Sunumlar tamamlandıkça, burada PDF versiyonları (Dinleyici Notları ile birlikte) yayınlanmaktadır.

 • Buradan erişilen sunumların içeriği ve ilgili yayın izinlerine ilişkin tüm sorumluluk, sunumu hazırlayan ve sağlayan kişiye aittir.
 • THK Üniversitesi, yüksek lisans programı, sunumun hazırlandığı ders, eğitmenler ve sunumu hazırlayanlar referans gösterilmek kaydı ile sunumdan alıntı yapılabilir.
 • Sunumların yayınlandığı bu sayfaya bir başka siteden bağlantı verilebilir.
 • Sunumun tamamının bir başka sitede yayınlanması izne tabidir
ra Sunum Konusu ve Taelp Tarihi Sunumu Haırlayan Sunum Tarihi
1 Ülkelerden e-Devlet İyi Örneklerin İncelenmesi, 23.03.2015 Aytaç EVRAN 7.4.2015
2 Bütüncül Devlet Yaklaşımının (Whole of Government) e-Dönüşüm Açısından İncelenmesi, 17.03.2015 Serkan UĞUR 7.4.2015
3 AB Sayısal Gündem 2020, 18.03.2015 (Sunum yapılmadı) YAKUP ŞIVKA 7.4.2015
4 Bağlantılı Devlet (Connected Government),17.3.2015  (Sunum yapılmadı) Harun ASLAN 14.4.2015
5 Sosyal Medya, e-Devlet ve e-Dönüşüm,17.3.2015 Nevzat Melih TÜNEK 14.4.2015
6 Mobil Dünya ve e-Devlet, 17.03.2015 Erhan GÖRGÜLÜ 14.4.2015
7 Kullanıcıya Özelleştirilmiş e-Devlet Yaklaşımı: Ülke İncelemeleri, Örnek En İyi Pratikler,17.3.2015 Zeynel ÜNAL 12.5.2015
8 E-Devlet ve Çok Kanallı Servis Sunum Yaklaşımı , 17.03.2015 Mert SAKARYA 21.4.2015
9 Tek Durak Hizmet Noktaları – Ülke İncelemeleri 17.03.2015 Hande ÖZER 21.4.2015
10 e-Devlet ve Kamu Verisinin Yeniden Paylaşımı: Türkiye Değerlendirmesi,17.3.2015 Bahar ŞAHİNKAYA 28.4.2015
11 Açık Veri, OGP ve İyi Ülke Örnekleri: Türkiye Değerlendirmesi, 23.03.2015  (Sunum yapılmadı) Kemal UNCU 28.4.2015
12 Yerel Yönetimler ve e-Dönüşüm, 18.03.2015 Ali DÜNDAR 5.5.2015
13 E-Devlet Yazılım Çerçevesi: Sektörel Kazanımlar ve e-Devlet’deki Yeri, 17.03.2015 Sine CANBOLAT 5.5.2015
14 E-Devlet ve Kişisel Veriler: Avrupa Birliği ve Türkiye İncelemesi,17.3.2015 Hanife HİLAL TOY 5.5.2015
15 E-Katılım, Birleşmiş Milletler METEP Yaklaşımı ve Türkiye’deki e-Katılım Çalışmaları Tamer AYVAT 12.5.2015
16 E-Devlet ve Dezavantajlı Gruplar,17.3.2015 Nilüfer BACACI 12.5.2015
Genel içinde yayınlandı | Yorum bırakın

Sunumlar Hakkında

Dönem içerisinde yapılacak sunumlara ilişkin temel bilgiler şöyledir:

 1. 07 Nisan 2015 tarihinde yapılacak ders itibarı ile, öğrenciler tarafından, ders öğretim 3dman sunumgörevlisi ile mutabık kalınan başlıklarda sunumlar yapılacaktır.
 2. Her sunum bir kişi tarafından hazırlanacaktır.
 3. Her bir sunum konusuna ayrılan süre 1 (bir) saat olup alt dağılım şu şekildedir:
 • Sunum Süresi: 35 Dakika
 • Soru Cevap: 15 Dakika
 • Ara: 10 Dakika
 1. Sunumun dönem puanına etkisi %30’dur.
 2. Sunum başlıkları aşağıda listelenmiştir. Her öğrenci hangi sunumu tercih ettiğini e-posta ile mutlaka öğretim görevlisine bildirmelidir. Gelen talepler, e-posta gönderim tarih ve saatine göre önceliklendirilecektir.
 3. Sunum atamaları (sunum adı, sunumu yapacak kişi ve sunum tarihi) bu portalden ayrıca paylaşılacaktır.

********************************************************

 1. Bütüncül Devlet Yaklaşımının (Whole of Government) e-Dönüşüm Açısından İncelenmesi
  • En az bir ülke örneği referans alınacaktır.
 2. e-Devlet ve Kamu Verisinin Yeniden Paylaşımı: Türkiye Değerlendirmesi
 3. Tek Durak Hizmet Noktaları – Ülke İncelemeleri
  • Örnek Ülkeler: Gürcistan, Kazakistan, Azerbaycan vd.
  • Uygulama Modelleri ne (Aşamaları) ilişkin yaklaşımlar
  • Fırsatlar ve Riskler
 4. E-Devlet ve Kişisel Veriler: Avrupa Birliği ve Türkiye İncelemesi
 5. E-Devlet ve Çok Kanallı Servis Sunum Yaklaşımı
  • e-Devlet Kapısı
  • Bütünleşik Çağrı Merkezi
  • Tek Durak Hizmet Noktaları
 6. E-Katılım, Birleşmiş Milletler METEP Yaklaşımı ve Türkiye’deki e-Katılım Çalışmaları
 7. E-Devlet ve Dezavantajlı Gruplar
 8. E-Devlet ve Gamification
 9. Kullanıcıya Özelleştirilmiş e-Devlet Yaklaşımı: Ülke İncelemeleri, Örnek En İyi Pratikler
 10. AB Sayısal Gündem 2020
  • Hedefler
  • Mevcut Durum
  • Aktörler ve Görevleri
 11. Mobil Dünya ve e-Devlet
  • Mobil dünyada Hangi yaklaşımlar kullanımı arttırıyor?
  • Türkiye’de Mobil Yaşamdaki Gelişim (Gelişimlerin Sayısal İncelemesi)
  • Ülkelerden en iyi örnekler
 12. Ülkelerden e-Devlet İyi Örneklerin İncelenmesi: (Aşağıdakilerden 3 Örnek seçilecektir – İlave öneriler değerlendirilecektir)
  • Moldova:
   • (e-Devlet Projeleri Uygunluk Çerçevesi) e-Government byDefault Framework
   • (e-Devlet Birlikte Çalışabilirlik Platformu) ) Governmental Interoperability Platform
   • (Akıllı BT Yatırım Çerçevesi) Intelligent IT Investment Framework
  • Güney Kore:
   • E-Devlet Yazılım Çerçevesi (e-Government Framework)
  • İran:
   • E-Government Intelligent Search Engine
  • Moğolistan
   • Kamu Çağrı Merkezi
  • İngiltere / ABD:
   • Açık Veri
 1. E-Devlet Yazılım Çerçevesi: Sektörel Kazanımlar ve e-Devlet’deki Yeri
 2. Sosyal Medya, e-Devlet ve e-Dönüşüm
 3. Açık Veri, OGP ve İyi Ülke Örnekleri: Türkiye Değerlendirmesi
 4. Bağlantılı Devlet (Connected Government)
  • Nedir?
  • İyi Ülke Örnekleri
  • Kazanımlar
  • Türkiye’de Mevcut Durum

17. Yerel Yönetimler ve e-Dönüşüm (Yerel Yönetimlerin e-Devlet sürecinde e-Dönüşüm Açısından yaşanan zorluklar, çözümler ve elde edilen somut sonuçların belediyelerde yapılacak bir inceleme çalışması ile oluşturulması) 18. Yönetişim ve e-Dönüşüm (Yönetişim nedir, e-Dönüşümde nasıl kullanılabilir, merkezi ve yerel yönetimden ve başarılı dünya ülkelerinden örnekler) ********************************************************

 • Hazırlanan her sunum en az 4 (dört) iş günü öncesinde öğretim görevlisine e-posta ile gönderilecek ve üzerinde düzeltme / değişiklik talep ediliyor ise sunum tarihinden bir iş günü önce nihai versiyon teslim edilecektir.
 • Sunum dosyaları PPT/ PPTX veya PREZI formatında teslim edilmelidir. (Prezi çalışmaları tercih edilecektir. Prezi çalışmaları için şablon  kısıtlaması yoktur)
 • Sunumlar hazırlanırken, “Etkili Sunum Teknikleri”ne uygun formatta içerik hazırlanmalıdır.
 • İlk sunum haftası 07 Ninsa 2015 olup belirlenecek sunumların bildirilmesi için en son tarih 24 Mart 2015 Salı günü saat 16:30’dur. Bu tarihten sonra henüz sunum tercihi yapmamış öğrencilere öğretim görevlisi tarafından doğrudan konu ataması yapılacaktır.
 • Sunum konuları onaylanan öğrencilerin sunum yapacağı tarih bu portalden duyurulacaktır.
 • Micorosft powerpoint ile hazırlanacak sunumlar için, aşağıdaki sunum şablonu kullanılmalıdır.

Sunum Şablonu: BIL506 Sunum Sablonu_2015

Genel içinde yayınlandı | Yorum bırakın

Ders Programı: Hafta-4

e-Devlette Başarılı Proje Yaklaşımı

 • e-Devlet Projelerinde Temel Proje Adımlarıhr
 • e-Devlet Projelerinde Başarı Kriterleri
  Multi-Disipliner Yaklaşım
 •      Değişim Yönetimi
 • Başarılı Bir Projenin Analizi:
 •     Önceliklendirilmiş e-Devlet Projesi ASBİS
  (Araç ve Sürücü Bilgi Sistemi)
 • e-Devlette Proje Yaklaşımı Nasıl Olmalıdır ?
Genel içinde yayınlandı | Yorum bırakın

Ders Programı: Hafta-3

e-Devlet Projelerinde Önceliklendirme

 • Neden Önceliklendirme Gereklidir ?hafta3
 • Önceliklendirme Kriterleri
 • Önceliklendirilmiş e-Devlet Projeleri:
  Proje Öncesi ve Sonrası Değerlendirmeler
Genel içinde yayınlandı | Yorum bırakın